P+M s.r.o.

Rating a informácie o P+M s.r.o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre P+M s.r.o. 11794 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 196932. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 77.2814% spoločností je horších ako P+M s.r.o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti P+M s.r.o." href="http://p-plus-m.sk-rating.com/">
   <img src="http://p-plus-m.sk-rating.com/p-plus-m.png" width="150" height="25" alt="Rating P+M s.r.o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating P+M s.r.o.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia